შეგახსენებთ მომხმარებლის სახელის(username) მითითების ფორმას. მომხმარებლის სახელს ემატება მისგან წერტილით გამოყოფილი დომენური სახელი.
სწორი ფორმაა: someuser.example.ge
არასწორი ფორმაა: someuser ან someuser@example.ge